Označení:

ČSNEN 50131-5-3 (334591)

Datum vydání:

01.03.2006

Název:

Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy - Část 5-3: Požadavky na zařízení využívající bezdrátové propojení.

Katalogové číslo:

75117

Čárový kód:

8590963751177

Anotace normy:

Tato evropská norma se týká elektrických zabezpečovacích systémů používajícího radiové spojení a umístěných ve střežených prostorech. Norma definuje terminologii používanou v oblasti elektrických zabezpečovacích systémů používajících radiové spojení jakož i požadavky relevantní u tohoto zařízení. Postupy měření a zkoušení. Omezení účinku rušivých vlivů. Monitorování radiových přenosových cest. Detekce rušení
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz