Označení:

ČSNEN 50131-6-ed.2 (334591)

Datum vydání:

01.11.2008

Název:

Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje.

Katalogové číslo:

81863

Čárový kód:

8590963818634

Anotace normy:

Tato evropská norma uvádí požadavky na napájecí zdroje (dále PS) používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů instalovaných v budovách. Norma zahrnuje také zařízení, která se instalují uvnitř a vně zabezpečených prostorů a která se instalují ve vnitřních a venkovních prostředích. Tato norma stanoví požadavky, funkční kritéria a zkušební postupy a stupně zabezpečení na napájecí zdroje používané jako části poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů. Napájecí zdroje (PS) musí být jednak součástí poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů a nebo jako autonomní (samostatné). Napájecí zdroje mohou mít vlastní ovládací (řídící) funkce nebo tyto funkce mohou být zajištěny dalšími komponenty poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, např. ústřednou. Tato evropská norma se nevztahuje na napájecí zdroje, když jsou požadavky na komponenty poplachového zabezpečovacího a tísňového systému uvedeny v příslušné výrobkové normě. Požadavky odpovídají každému ze čtyř tříd zabezpečení daných evropskou normou EN 50131-1 Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Systémové požadavky. Požadavky jsou také uvedeny pro čtyři třídy prostřední, které zahrnují použití ve vnitřních a venkovních prostředích. Norma uvádí povinné funkce a funkce volitelné, které musí napájecí zdroje poskytovat. Je možné zajistit i další v této normě nespecifikované funkce. Tyto funkce nesmí ovlivňovat požadavky na žádnou z povinných nebo volitelných funkcí.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz