Označení:

ČSNEN 50134-1 (334590)

Datum vydání:

01.03.2003

Název:

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 1: Systémové požadavky.

Katalogové číslo:

66661

Čárový kód:

8590963666617

Anotace normy:

Norma patří do komplexu norem pod obecným názvem "Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci". Specifikuje požadavky na systém přivolání pomoci. Norma popisuje požadavky na systém přivolání pomoci pro aktivování poplachu, identifikaci, přenos signálu, přijetí poplachu a potvrzení, záznam a obousměrnou hlasovou komunikaci včetně tříd prostředí ovlivňujících návrh (projekt) systému.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz