Označení:

ČSNEN 50134-3 (334590)

Datum vydání:

01.03.2002

Název:

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 3: Místní jednotka a kontrolér. (Platnost do 12.3.2015).

Katalogové číslo:

63997

Čárový kód:

8590963639970

Anotace normy:

Norma patří do komplexu norem pod obecným názvem "Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci". Specifikuje požadavky a zkoušky na místní jednotky a kontroléry tvořící část systému přivolání pomoci. Norma se týká místních jednotek a kontrolérů, které přijímají spuštěný poplachový signál z ručně nebo automaticky spouštěného aktivačního zařízení a převádí tento poplachový signál pro přenos do poplachového přijímacího centra (PPC/PCO) nebo příjemci poplachu. Místní jednotka a kontrolér jsou jednak oddělené jednotky nebo integrované do jedné jednotky. Tato norma nespecifikuje EMC a elektrickou bezpečnost.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz