Označení:

ČSNEN 50134-5 (334594)

Datum vydání:

01.07.2005

Název:

Poplachové systémy - Systémy přivolání pomoci - Část 5: Propojení a komunikace.

Katalogové číslo:

73388

Čárový kód:

8590963733883

Anotace normy:

Tato evropská norma specifikuje minimální požadavky na propojení a komunikaci v systému přivolání pomoci. Systém přivolání pomoci poskytuje 24 hodinovou pohotovost pro aktivování poplachu, identifikaci, přenosu signálu, přijetí poplachu, záznam a obousměrnou hlasovou komunikaci k poskytnutí jistoty a pomoci lidem žijícím doma v uvažovaném ohrožení. Propojení v systému přivolání pomoci využívá drátových přenosů, např. pronajaté linky, pevné drátové propojení, vedení optickými vlákny nebo bezdrátových, např. rádiovou síť, buňkový systém, infračervený přenos.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz