Označení:

ČSNEN 50136-1-3 (334596)

Datum vydání:

01.06.1999

Název:

Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení - Část 1-3: Požadavky na systémy s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť. (Platnost do 26.12.2014).

Katalogové číslo:

55342

Čárový kód:

8590963553429

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50136-1-3:1998. Evropská norma EN 50136-1-3:1998 má status české technické normy. (ČSN) EN 50136 se pod obecným názvem "Poplachové systémy - Poplachové přenosové systémy a zařízení" bude skládat z následujících částí: Část 1-1 - Všeobecné požadavky na poplachové přenosové systémy, Část 1-2 - Požadavky na systémy využívající vyhrazené poplachové přenosové cesty, Část 1-3 - Požadavky na systémy s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 1-4 - Požadavky na systémy s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 2-1 - Všeobecné požadavky na poplachová přenosová zařízení, Část 2-2 - Požadavky na zařízení v systémech využívajících vyhrazené poplachové přenosové cesty, Část 2-3 - Požadavky na zařízení v systémech s digitálními komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 2-4 - Požadavky na zařízení v systémech s hlasovými komunikátory využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť, Část 3 - Poplachové přenosové protokoly (v přípravě), Část 4 - Indikační zařízení, (v přípravě), Část 5 - (Volná), Část 6 - (Volná) a Část 7 - Pokyny pro aplikace. Účelem této (stručné) části normy je stanovit znaky provedení systémů s digitálními komunikátory, využívajícími veřejnou komutovanou telefonní síť a k zabezpečení jejich použitelnosti a kompatibility s různými druhy poplachových systémů. (Poplachový systém (alarm system) je definován v čl.4.3 ČSN EN 50136-1-1.) Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti, kapitolu 2 - Předmět normy, kapitolu 3 - Normativní odkazy, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Požadavky na systém a kapitolu 6 - Ověřování znaků provedení. ČSN EN 50136-1-3 (33 4596) byla vydána v červnu 1999
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz