Označení:

ČSNEN 50152-1-ed.2 (333580)

Datum vydání:

01.07.2008

Název:

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na AC spínací zařízení - Část 1: Jednofázové vypínače s Un nad 1 kV. (Platnost do 15.10.2015).

Katalogové číslo:

81296

Čárový kód:

8590963812960

Anotace normy:

Tato norma platí pro střídavé jednofázové jednopólové vypínače navržené pro vnitřní nebo venkovní pevná trakční zařízení, která pracují při kmitočtech 16,7 Hz a 50 Hz v trakčních soustavách s UNm nad 1 kV do 52 kV. Platí také pro dvoupólové vypínače, pokud jsou zapojeny následujícím způsobem: jeden pól napájí přívod k trakčnímu vedení tratě, druhý pól napájí přívod k zesilovacímu vedení, které vede souběžně podél stejné tratě a které v pravidelných vzdálenostech v kombinaci s autotransformátory zvyšuje trakční napětí. Střed tohoto obvodu je spojen se zemí. Platí i pro pohony vypínačů a pro jejich pomocná zařízení.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz