Označení:

ČSNEN 50152-2-ed.2 (333580)

Datum vydání:

01.07.2008

Název:

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Zvláštní požadavky na AC spínací zařízení - Část 2: Jednofázové odpojovače, uzemňovače a spínače s Un nad 1 kV. (Platnost do 15.10.2015).

Katalogové číslo:

81298

Čárový kód:

8590963812984

Anotace normy:

Tato norma platí pro střídavé jednofázové jednopólové odpojovače, uzemňovače a spínače (odpínače a spínače pro všeobecné použití), navržené pro vnitřní nebo venkovní pevná trakční zařízení, která pracují při kmitočtech 16,7 Hz a 50 Hz v trakčních soustavách s UNm nad 1 kV do 52 kV. Tato norma platí také pro dvoupólové odpojovače, uzemňovače a spínače (odpínače a spínače pro všeobecné použití), zapojené následujícím způsobem buď tak, že: a) jeden pól napájí přívod k trakčnímu vedení tratě, druhý pól napájí přívod k zesilovacímu vedení, které vede souběžně s tratí, a které se v pravidelných vzdálenostech v kombinaci s autotransformátory používá pro zvyšování trakčního napětí nebo b) dva póly odpojovače, uzemňovače nebo spínače (odpínače nebo spínače pro všeobecné použití) jsou zapojeny do série, aby bylo zajištěno bezpečné oddělení (t.j. dvě vypnutí v sérii).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz