Označení:

ČSNEN 50152-3-1 (333580)

Datum vydání:

01.08.2004

Název:

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-1: Měřicí, řídicí a ochranné přístroje pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Návod na použití.

Katalogové číslo:

71050

Čárový kód:

8590963710501

Anotace normy:

Tato norma poskytuje pomoc, návod a požadavky na návrh ochranných, řídicích a měřicích systémů v instalacích AC s trakčním napětím (viz EN 50163), které jsou určeny pro zajišťování napájení trakčních soustav. Tento návod na použití uvádí charakteristiky a parametry zařízení používaných při měření, řízení a ochraně trakčních soustav AC. Norma uvádí návod pro správné používání ochrany.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz