Označení:

ČSNEN 50152-3-3 (333580)

Datum vydání:

01.12.2001

Název:

Drážní zařízení - Pevné instalace - Zvláštní požadavky na spínací zařízení AC - Část 3-3: Měřicí, řídicí a ochranná zařízení pro zvláštní použití v trakčních soustavách AC - Jednofázové induktivní transformátory napětí.

Katalogové číslo:

63007

Čárový kód:

8590963630076

Anotace normy:

V této normě jsou uvedeny zvláštní požadavky pro transformátory napětí, které se používají u pevných instalací střídavých drážních zařízení. Tato norma se vztahuje na jednofázové induktivní transformátory napětí pro drážní zařízení napájená z trolejových vedení 15 kV, 16 2/3 Hz a 25 kV, 50 Hz; uvedená napětí a kmitočty jsou definovány v souladu s EN 50163.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz