Označení:

ČSNEN 50153-ed.2 (333503)

Datum vydání:

01.07.2003

Název:

Drážní zařízení - Drážní vozidla - Opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem.

Katalogové číslo:

67119

Čárový kód:

8590963671192

Anotace normy:

Tato norma stanoví soubor předpisů, která se používají při navrhování a výrobě elektrických instalací a zařízení, která mají být použita na drážních vozidlech na ochranu osob před úrazem elektrickým proudem. Tato norma platí pro kolejová vozidla, pro silniční vozidla s vnějším napájením (např. trolejbusy), pro vozidla pohybující se na principu magnetické levitace a pro elektrická zařízení instalovaná na těchto vozidlech.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz