Označení:

ČSNEN 50155-ed.3 (333555)

Datum vydání:

01.03.2008

Název:

Drážní zařízení - Elektronická zařízení drážních vozidel.

Katalogové číslo:

80587

Čárový kód:

8590963805870

Anotace normy:

Tato norma platí pro všechna elektronická zařízení pro řízení, regulaci, ochranu, napájení atd., instalovaná na kolejových vozidlech a spojená buď s akumulátorovou baterií vozidla nebo s napájecím zdrojem nízkého napětí s přímým připojením k trakčnímu vedení nebo bez přímého připojení k tomuto trakčnímu vedení (transformátor, potenciometr, pomocné napájení), s výjimkou elektronických výkonových obvodů, na které se vztahuje EN 50207. Tato norma zahrnuje pracovní podmínky, návrh, konstrukci a zkoušení elektronických zařízení a také základní požadavky na hardware a software, které jsou považovány za nezbytné pro kvalitní a bezporuchová zařízení. Pro účely této normy je elektronické zařízení definováno jako zařízení sestávající hlavně z polovodičových součástek a příslušných připojených součástí. Tyto prvky jsou montovány zejména na desky s plošnými spoji.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz