Označení:

ČSNEN 50163-ed.2 (333500)

Datum vydání:

01.07.2005

Název:

Drážní zařízení - Napájecí napětí trakčních soustav.

Katalogové číslo:

73394

Čárový kód:

8590963733944

Anotace normy:

Tato evropská norma stanoví základní charakteristiky napájecích napětí trakčních soustav, jako jsou pevná trakční zařízení, včetně pomocných zařízení napájených z trakčního vedení, a dále základní charakteristiky napájecích napětí drážních vozidel (tj. pro dráhy; pro systémy hromadné dopravy vedené po kolejích nebo trolejích; pro systémy pro přepravu materiálu
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz