Označení:

ČSNEN 50176-ed.2 (332037)

Datum vydání:

01.08.2010

Název:

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení hořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.

Katalogové číslo:

86544

Čárový kód:

8590963865447

Anotace normy:

Norma stanoví požadavky na stabilní elektrostatické stříkací zařízení pro hořlavé kapalné nátěrové hmoty a pro těžko zápalné nátěrové hmoty, které mají být používány ve výbušné atmosféře vytvářené jejich vlastním prostoru stříkání. Je rozdíl mezi stříkacími systémy odpovídajícím ČSN EN 50050 a stříkacími systémy, navrženými pro vyšší energie výboje a/nebo proudy. Tato norma rovněž stanoví konstrukční požadavky pro vytvoření bezpečných provozních podmínek stacionárního zařízení, včetně jeho elektrické instalace. Norma uvažuje se čtyřmi typy elektrostatických stříkacích systémů. Uvažuje pouze s riziky spojenými s elektrostatickým nanášením nátěrových hmot, které mohou rovněž obsahovat malé množství přidaných kovových částic, pokud je práce prováděna za podmínek doporučených výrobcem. Především pokrývá nebezpečí vznícení vyplývající z vytvářené výbušné atmosféry a ochrany osob před úrazem elektrickým proudem. Stabilní zařízení podle této normy jsou zařazeny jako zařízení skupiny II, kategorie 2G nebo kategorie 3G pro použití v prostorách s nebezpečím výbuchu zóna 1 nebo zóna 2
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz