Označení:

ČSNEN 50178 (330610)

Datum vydání:

01.01.1999

Název:

Elektronická zařízení pro použití ve výkonových instalacích.

Katalogové číslo:

54565

Čárový kód:

8590963545653

Anotace normy:

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50178:1997. Evropská norma EN 50178:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma se vztahuje na použití elektronického zařízení (EE) ve výkonových instalacích, kde se vyžaduje z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti jednotná technická úroveň. Tato norma se také vztahuje na EE, která nejsou zahrnuta v normách pro jednotlivé výrobky. Tato evropská norma definuje minimální požadavky pro návrh a výrobu EE, pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, pro zkoušení a jeho zařazení do sítí pro výkonové instalace. Norma nezahrnuje následující aplikace: Elektrická příslušenství a elektrické přístroje pro domácnost a podobné účely, lékařská zařízení, elektrická zařízení železnic, zpracování dat bez řízení systémů a procesů, veřejné a soukromé neprůmyslové telekomunikační a radiokomunikační zařízení a sítě, ochranná relé, proudové chrániče, zdroje nepřerušitelného napájení, osvětlovací zařízení a veřejná nabíjecí zařízení pro elektrická vozidla. Rozsáhlá norma (cca 125 stran) obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky na celý systém, kapitolu 5 - Požadavky na bezpečnost, kapitolu 6 - Požadavky a podmínky okolního prostředí, kapitolu 7 - Požadavky na elektronické zařízení, kapitolu 8 - Požadavky na montáž a kapitolu 9 - Zkoušení. Norma dále uvádí mnoho obrázků, tabulek a rozsáhlou informativní Přílohu A (cca 30 stran), která obsahuje "dodatečné informace", včetně bezpečnostních. ČSN EN 50178 (33 0610) byla vydána v lednu 1999
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz