Označení:

ČSNEN 50238 (333592)

Datum vydání:

01.12.2003

Název:

Drážní zařízení - Kompatibilita mezi drážním vozidlem a systémy pro detekování vlaků.

Katalogové číslo:

69154

Čárový kód:

8590963691541

Anotace normy:

Tato evropská norma určuje postup pro zabezpečení toho, aby konkrétní drážní vozidlo provozované na konkrétní trati nerušilo systémy pro detekování vlaků na této trati. Problémy kompatibility mezi systémy pro detekování vlaků a drážním vozidlem jsou závažnou překážkou při vzájemném schvalování drážních vozidel v Evropě. Bohužel není možné stanovit obecná pravidla pro maximální přípustné úrovně rušení, která by platila pro každou zemi. To proto, že existují značně odlišná drážní vozidla, drážní napájecí a zpětná vedení a systémy pro detekování vlaků, které jsou instalované v Evropě. Tato různorodost vede k úvahám o problému kompatibility drážních vozidel a systémů pro detekování vlaků na určitých tratích, aby se vyhnulo nezbytně omezujícím specifikacím. Kompatibilita se vyšetřuje jak z hlediska fyzického, tak elektromagnetického. Co se týče EMC, není potřeba stanovit obecné hodnoty pro maximální přípustné úrovně rušení, ale vhodné metody, s jejichž pomocí se stanoví přípustná úroveň rušení na konkrétních tratích.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz