Označení:

ČSNEN 50293 (333591)

Datum vydání:

01.12.2001

Název:

Elektromagnetická kompatibilita - Systémy silniční dopravní signalizace - Norma výrobku. (Platnost do 11.5.2015).

Katalogové číslo:

62705

Čárový kód:

8590963627052

Anotace normy:

Tato norma výrobku pro požadavky EMC platí pro systémy silniční dopravní signalizace. Výrobky spadající do rozsahu platnosti této normy jsou systémy silniční dopravní signalizace a dopravní zařízení zahrnující například signalizační zařízení a dopravní značky, řadiče a jejich kryty, nosné konstrukce, vzájemná propojení, vedení, detektory vozidel, monitorovací zařízení, elektrické napájení. Systémy silniční dopravní signalizace pracující spolu s jinými systémy, například veřejným osvětlením, drážními systémy, musí též vyhovovat odpovídajícím normám a nesmí snižovat bezpečnost všech těchto zařízení. Zařízení centrálního dispečinku nespadá do této normy. Zařízení s radiokomunikační funkcí musí také odpovídat Evropským normám ETSI.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz