Označení:

ČSNEN 50341-2 (333300)

Datum vydání:

01.06.2002

Název:

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 2: Seznam Národních normativních aspektů.

Katalogové číslo:

64819

Čárový kód:

8590963648194

Anotace normy:

Tato Část IEC 50341 obsahuje seznam národních komisí s odpovídajícím číslem Národního normativního aspektu (NNA).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz