Označení:

ČSNEN 50341-3 (333300)

Datum vydání:

01.06.2002

Název:

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů. (Text normy není součástí výtisku).

Katalogové číslo:

64818

Čárový kód:

8590963648187

Anotace normy:

Norma EN 50341-3 představuje soubor 18 národních normativních aspektů k normě EN 50341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 45 kV AC - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace. Lucembursko svůj národní normativní aspekt nevydalo. V jednotlivých národních normativních aspektech jsou shrnuty národní zvláštnosti jednotlivých států a upřesnění požadavků základní normy. Všechny národní normativní aspekty zahrnuté v EN 50341-3 jsou vydány pouze v angličtině. Přejímaná norma se skládá ze dvou stran textu evropské normy a 18 národních normativních aspektů
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz