Označení:

ČSNEN 50341-3:2002/Z2 (333300)

Datum vydání:

01.03.2007

Název:

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů.

Katalogové číslo:

77762

Čárový kód:

8590963777627

Anotace normy:


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz