Označení:

ČSNEN 50341-3:2002/Z4 (333300)

Datum vydání:

01.04.2010

Název:

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45 kV - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

84981

Čárový kód:

8590963849812

Anotace normy:


Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz