Označení:

ČSNEN 50348-ed.2 (332039)

Datum vydání:

01.11.2010

Název:

Stabilní elektrostatické zařízení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky.

Katalogové číslo:

86755

Čárový kód:

8590963867557

Anotace normy:

Norma stanoví požadavky na stabilní elektrostatické stříkací zařízení pro nehořlavé kapalné nátěrové hmoty a pro těžko zápalné nátěrové hmoty, které nevytvářejí výbušné atmosféry uvnitř prostoru stříkání. Je rozdíl mezi stříkacími systémy odpovídajícím ČSN EN 50050 a stříkacími systémy, navrženými pro vyšší energie výboje a/nebo proudy. Norma rovněž stanoví konstrukční požadavky pro vytvoření bezpečných provozních podmínek stacionárního zařízení, včetně jeho elektrické instalace. Uvažuje se s dvěmi typy elektrostatických stříkacích systémů. Hluk není v této normě uvažován, protože se nepovažuje za významné nebezpečí u stabilních elektrostatických zařízení pro nanášení nehořlavých tekutých nátěrových hmot. Jakákoliv další ochrana zdraví viz také ČSN EN 12215, čl. 5.5. Pro prevenci a ochranu proti požáru (např. nebezpečí požáru v důsledku jiných zdrojů), viz také ČSN EN 12215, čl. 5.7.1. Norma uvažuje se všemi významnými riziky, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou odpovídající pro stabilní elektrostatické zařízení pro nehořlavé kapalné nátěrové a čistící materiály, které nevytvářejí výbušnou atmosféru uvnitř prostoru stříkání, pokud jsou použity v souladu s očekáváním výrobce
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz