Označení:

ČSNEN 50370-1 (333450)

Datum vydání:

01.11.2005

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 1: Emise.

Katalogové číslo:

74434

Čárový kód:

8590963744346

Anotace normy:

Tato norma platí pro elektromagnetickou emisi obráběcích a tvářecích strojů konstruovaných výhradně pro prů-myslové a podobné účely, které používají elektřinu, přičemž jmenovité napětí mezi vodiči přívodu obráběcího a tvářecího stroje nepřesahuje 1 000 V střídavých nebo 1 500 V stejnosměrných. Obráběcí a tvářecí stroje mohou zahrnovat motory, prvky ohřevu nebo jejich kombinaci, mohou obsahovat elektrické nebo elektronické obvody a mohou být napájeny ze sítě nebo z jakéhokoliv jiného elektrického napájecího zdroje. Jsou pokryty požadav-ky na emisi v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 400 GHz. Na kmitočtech, na kterých nejsou specifikovány žádné požadavky, není třeba provádět žádná měření.


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz