Označení:

ČSNEN 50370-2 (333450)

Datum vydání:

01.11.2003

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Norma skupiny výrobků pro obráběcí a tvářecí stroje - Část 2: Odolnost.

Katalogové číslo:

68832

Čárový kód:

8590963688329

Anotace normy:

Tato norma platí pro elektromagnetickou odolnost obráběcích a tvářecích strojů konstruovaných výhradně pro průmyslové a podobné účely, které používají elektřinu, přičemž jmenovité napětí mezi vodiči přívodu obráběcího a tvářecího stroje nepřesahuje 1 000 V střídavých nebo 1 500 V stejnosměrných. Obráběcí a tvářecí stroje mohou zahrnovat motory, prvky ohřevu nebo jejich kombinaci, mohou obsahovat elektrické nebo elektronické obvody a mohou být napájeny ze sítě nebo z jakéhokoliv jiného elektrického napájecího zdroje. Tato norma odolnosti se může také použít pro ohodnocení zařízení použitého v jiných prostředích, která vyžadují méně přísné úrovně odolnosti (obytná, lehkého průmyslu...) než prostředí průmyslové.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz