Označení:

ČSNEN 50381 (332322)

Datum vydání:

01.03.2005

Název:

Přemístitelné větrané domky s nebo bez vnitřního zdroje úniku.

Katalogové číslo:

72348

Čárový kód:

8590963723488

Anotace normy:

Norma stanoví specifické požadavky pro konstrukci a zkoušení přemístitelných větraných domků (TVR), jako jsou analyzátorové domky montované na skluznicích s typem ochrany "v", které jsou určeny pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přemístitelný v tomto smyslu znamená vyrobený na jednom místě (v prostorách výrobce) pro prodej a transport do dalšího místa (prostor uživatele) pro instalaci a použití. Norma obsahuje požadavky na konstrukci TVR, včetně jeho souvisejících součástí, přívodního a výfukového otvoru pro dodávku plynu pro provětrávání a pro bezpečnostní zařízení a přístroje nezbytné pro typ ochrany "v". Norma stanoví požadavky pro TVR s nebo bez možných vnitřních úniků hořlavých nebo toxických plynů, kapalin nebo par (například z analyzátorů umístěných uvnitř TVR).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz