Označení:

ČSNEN 50412-2-1 (333436)

Datum vydání:

01.03.2006

Název:

Komunikační zařízení a systémy pro silová vedení používané v instalacích nízkého napětí v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz - Část 2-1: Obytné, obchodní a průmyslové prostředí - Požadavky na odolnost.

Katalogové číslo:

75165

Čárový kód:

8590963751658

Anotace normy:

Norma platí pro elektrická zařízení, která používají signály v kmitočtovém rozsahu 1,6 MHz až 30 MHz k přenosu informací elektrickými systémy nízkého napětí, buď veřejnými rozvodnými systémy nebo instalacemi v objektech odběratelů. Nespecifikuje metody modulace signálů, ani metody kódování, ani funkční vlastnosti. Požadavky na prostředí a zkoušky nejsou v normě zahrnuty. Požadavky na odolnost byly vybrány tak, aby zajistily dostatečnou úroveň odolnosti zařízení v prostorech obytných, obchodních a lehkého průmyslu (prostředí třídy 1) a průmyslových prostorech napájených ze specializovaných transformátorů HV/MV nebo MV/LV (prostředí třídy 2).
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz