Označení:

ČSNEN 50423-1 (333301)

Datum vydání:

01.09.2005

Název:

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 1: Všeobecné požadavky - Společné specifikace. (Platnost do 19.11.2016).

Katalogové číslo:

73613

Čárový kód:

8590963736136

Anotace normy:

Tato norma se zabývá podmínkami a způsobem navrhování venkovních vedení se střídavým napětím v rozsahu od 1 kV do 45 kV včetně. Svým obsahem navazuje na ČSN EN 50341-1, kterou doplňuje a upravuje pro uvedený rozsah napětí. Norma obsahuje obecné požadavky a postupy související s určením zatížení a způsobem dimenzování jednotlivých prvků venkovních vedení. Konkrétní hodnoty a postupy jsou uvedeny v NNA zpracovaných jednotlivými členskými zeměmi (ČSN EN 50423-3) a příslušné projektové specifikaci. Přehled zpracovaných NNA se uvádí v ČSN EN 50423-2
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz