Označení:

ČSNEN 50423-3 (333301)

Datum vydání:

01.10.2005

Název:

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV do AC 45 kV včetně - Část 3: Soubor Národních normativních aspektů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

73898

Čárový kód:

8590963738987

Anotace normy:

Tato norma obsahuje souhrn NNA jednotlivých členských zemí dle přehledu uvedeného v části 2, které se vztahují k navrhování a dimenzování venkovních vedení vn od 1kV do 45 kV včetně. Norma doplňuje nebo pozměňuje požadavky uvedené v části 1 podle konkrétních národních podmínek. Obsahuje způsoby a určení klimatických zatížení prvků venkovních vedení a mezní stavy. Stanovuje minimální vnitřní a venkovní vzdálenosti mezi vodiči, vedeními a objekty. Určuje dimenzování podpěrných bodů a základní požadavky na mechanické elektrické a materiálové parametry jednotlivých prvků venkovních vedení


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz