Označení:

ČSNEN 50491-3 (332151)

Datum vydání:

01.02.2010

Název:

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 3: Požadavky na elektrickou bezpečnost. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

84949

Čárový kód:

8590963849492

Anotace normy:

Tato norma se používá pro výrobky připojené k automatizačním a řídicím systémům pro byty a budovy (HBES/BACS). Výraz HBES/BACS pokrývá jakoukoli kombinaci výrobků HBES a/nebo BACS, včetně jejich samostatných připojených/odnímatelných zařízení navzájem spojených prostřednictvím jedné nebo více sítí. Tato norma se používá spolu s příslušnými normami bezpečnosti výrobků. Uvádí požadavky na elektrickou bezpečnost pro všechna zařízení připojená k HBES/BACS a je použitelná pro stanice obsluhy a jiná zařízení rozhraní mezi člověkem a systémem, zařízení pro funkce managementu, řídicí zařízení, automatizované stanice a aplikačně specifické řídicí jednotky, terénní zařízení, kabeláž a propojení zařízení. Tato norma pokrývá následující požadavky a kritéria shody: ochrana před nebezpečími v zařízení, ochrana před přepětími v síti, ochrana před dotykovým proudem, ochrana před nebezpečími způsobenými různými typy obvodů, ochrana komunikačních instalací před přehřátím způsobeným nadměrným proudem.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz