Označení:

ČSNEN 50491-5-1 (332151)

Datum vydání:

01.03.2011

Název:

Všeobecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 5-1: Požadavky, podmínky a zkušební uspořádání pro EMC.

Katalogové číslo:

87687

Čárový kód:

8590963876870

Anotace normy:

Tato norma skupiny výrobků stanovuje minimální úroveň vlastností EMC pro výrobky HBES/BACS určené pro připojení k systému HBES/BACS. Soubor zařízení spojených za účelem funkce samostatné aplikace se nepokládá za systém HBES/BACS a je proto mimo rozsah platnosti této evropské normy. Tato evropská norma stanovuje všeobecné funkční požadavky a zkušební uspořádání pro EMC všech výrobků připojených k HBES/BACS. Toto připojení může být pevné (například komunikační kabel, silové vedení), nebo bezdrátové (například vysokofrekvenční, infračervené). Tato evropská norma je použitelná (nejen) pro - stanice obsluhy a jiná zařízení tvořící rozhraní mezi systémem a člověkem, - zařízení pro funkce managementu, - řídicí zařízení, automatizační stanice a řídicí jednotky konkrétně určené pro určitou aplikaci, - terénní zařízení a jejich rozhraní, - kabeláž a propojení zařízení, - přiřazená zařízení pro technické a zadávací nástroje pro HBES/BACS
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz