Označení:

ČSNEN 50498 (333451)

Datum vydání:

01.06.2011

Název:

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Elektronická zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech - Norma skupiny výrobků.

Katalogové číslo:

88282

Čárový kód:

8590963882826

Anotace normy:

Tato norma stanoví meze a metody měření emise rušení a charakteristiky odolnosti zařízení pro dodatečnou montáž ve vozidlech (ESA), která jsou uvedena v příloze I, 3.2.9 směrnice 2004/104/ES, a která nemají souvislost s funkcemi týkajícími se odolnosti vozidel, jak jsou definovány v příloze I, 2.1.12 automobilové směrnice 2004/104/ES. Jakékoliv zařízení (nebo část ESA), jehož primární funkcí je vysílání a/nebo příjem vysokofrekvenčního signálu podle směrnic ITU, je z této normy vyloučeno. Tato norma pokrývá kmitočtový rozsah 9 kHz až 400 GHz. K současnému datu specifikuje meze a metody měření rušení šířeného vedením a zářením z ESA v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 1 GHz a požadavky na odolnost vůči tranzientním jevům šířeným po vedeních. Zařízení ESA se posuzuje pouze v kmitočtových rozsazích, kde jsou stanoveny mezní hodnoty. Na příslušenství, která nejsou přímo připojena ke kabeláži vozidla, ale pouze prostřednictvím speciálního rozhraní, se běžně požadavky EMC vozidel nevztahují
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz