Označení:

ČSNEN 50500 (333593)

Datum vydání:

01.06.2009

Název:

Postupy pro měření úrovní magnetického pole vytvářeného elektronickými a elektrickými zařízeními v drážním prostředí z hlediska vlivu na člověka.

Katalogové číslo:

83535

Čárový kód:

8590963835358

Anotace normy:

Účelem této Evropské normy je stanovení vhodné výpočetní a měřicí metody pro určení magnetických polí v okolí zařízení uvedených v rozsahu platnosti této normy, normalizace provozních podmínek a ustanovení měřicích a výpočtových vzdáleností. Nabízí metodu pro prokázání shody s doporučením Rady 1999/519/EC (viz bibliografii) a Směrnicí 2004/40/EC (viz bibliografii). Norma se vztahuje na kmitočtový rozsah 0 Hz až 300 GHz. Cílem této normy je poskytnutí postupů pro měření a pro výpočty úrovní elektrického a magnetického pole generovaného elektronickými a elektrickými přístroji v drážním prostředí co se týče vlivu na člověka. Měřicí postupy a místa měření také zahrnují problematiku osob používající aktivní implantované zdravotnické prostředky.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 13.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz