Označení:

ČSNEN 55016-1-1-ed.3 (334210)

Datum vydání:

01.11.2010

Název:

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-1: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Měřicí přístroje. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

87005

Čárový kód:

8590963870052

Anotace normy:

Tato část souboru norem je základní normou, které stanoví charakteristiky a vlastnosti zařízení pro měření vysokofrekvenčních rušivých napětí, proudů a polí v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz. Navíc jsou požadavky stanoveny pro specializovaná zařízení pro měření nespojitého rušení. Specifikace v této normě jsou použitelné pro přijímače EMI a spektrální analyzátory. Tato norma má status základní normy EMC
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz