Označení:

ČSNEN 55016-1-2 (334210)

Datum vydání:

01.08.2005

Název:

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-2: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušení šířené vedením.

Katalogové číslo:

73599

Čárový kód:

8590963735993

Anotace normy:

Tato část souboru ČSN EN 55016-1 je základní normou, které stanoví charakteristiky a vlastnosti zařízení pro měření vysokofrekvenčních rušivých napětí, proudů a polí v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 1 GHz. Specifikace pro pomocná zařízení se vztahují na: umělé sítě, proudové a napěťové sondy a vazební členy pro injektáž proudu do kabelů. Požadavky této publikace musí být splněny na všech kmitočtech a při všech úrovních vysokofrekvenčních rušivých napětí a proudů v rámci měřicích rozsahů měřicího zařízení CISPR.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz