Označení:

ČSNEN 55016-1-3-ed.2 (334210)

Datum vydání:

01.07.2007

Název:

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-3: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Pomocná zařízení - Rušivý výkon.

Katalogové číslo:

78950

Čárový kód:

8590963789507

Anotace normy:

Tato část souboru norem je základní normou, které stanoví charakteristiky a kalibraci absorpčních kleští pro měření vysokofrekvenčního rušivého výkonu v kmitočtovém rozsahu 30 MHz až 1 GHz. Toto druhé vydání je zcela přepracované proti prvnímu vydání
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz