Označení:

ČSNEN 55016-1-5 (334210)

Datum vydání:

01.08.2005

Název:

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 1-5: Přístroje pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Specifikace a postupy validace pro CALTS a REFTS od 30 MHz do 1000 MHz.

Katalogové číslo:

73602

Čárový kód:

8590963736020

Anotace normy:

Tato část souboru ČSN EN 55016-1 je základní normou, které stanoví požadavky na kalibraci zkušebních stanovišť používaných pro kalibraci antén, jakož i na charakteristiky zkušebních antén, postup ověřování kalibračního stanoviště a kritéria pro posouzení vyhovění. V informativních přílohách jsou dále uvedeny informace o požadavcích na kalibraci stanoviště, úvahy o zkušební anténě a teorii antén a o útlumu stanoviště.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz