Označení:

ČSNEN 55016-2-1-ed.2 (334210)

Datum vydání:

01.12.2009

Název:

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-1: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného vedením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

84554

Čárový kód:

8590963845548

Anotace normy:

Tato část souboru norem stanoví metody měření rušivých jevů v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz a zejména rušení šířené vedením v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz