Označení:

ČSNEN 55016-2-3-ed.3 (334210)

Datum vydání:

01.12.2010

Název:

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

87145

Čárový kód:

8590963871455

Anotace normy:

Tato část souboru norem určuje měření vyzařovaného rušení v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 18 GHz. Hlediska nejistoty měření jsou určena v CISPR/TR 16-4-1 a ČSN EN 55016-4-2 (33 4210)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz