Označení:

ČSNEN 55016-4-2 (334210)

Datum vydání:

01.09.2005

Název:

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistoty při měřeních EMC. (Platnost do 13.7.2014).

Katalogové číslo:

73628

Čárový kód:

8590963736280

Anotace normy:

Tato část souboru norem je základní normou, která určuje způsob, jakým se bere v úvahu nejistota měření při posuzování vyhovění mezím CISPR. Vztahuje se rovněž na jakékoliv zkoušky EMC, jestliže interpretace výsledků a odvozených závěrů bude ovlivněna nejistotou měření způsobenou přístrojovým vybavením použitým při zkoušení. V příloze A je uveden podkladový materiál použitý při určování hodnot nejistoty měření pro CISPR podle kapitoly 4 a který poskytuje hodnotné základy těm, kdo potřebují jak základní, tak další informace týkající se nejistoty měření a pro to, aby se zahrnuly individuální nejistoty do měřicího řetězce.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz