Označení:

ČSNEN 55016-4-2-ed.2 (334210)

Datum vydání:

01.03.2012

Název:

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení.

Katalogové číslo:

90103

Čárový kód:

8590963901039

Anotace normy:

Tato část souboru ČSN EN 55016 určuje metodu používání nejistoty měřicího zařízení MIU (Measurement In-strumentation Uncertainty) při posuzování dodržení mezí CISPR. Vztahuje se rovněž na jakékoliv zkoušky EMC, jestliže interpretace výsledků a odvozených závěrů bude ovlivněna nejistotou měření způsobenou pří-strojovým zařízením použitým při zkoušení
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz