Označení:

ČSNEN 55017 (334227)

Datum vydání:

01.03.2012

Název:

Metody měření útlumových charakteristik pasivních filtračních zařízení EMC. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

90105

Čárový kód:

8590963901053

Anotace normy:

Tato norma určuje metody měření charakteristik potlačení vysokofrekvenčního rušení pasivních filtrů EMC, které se používají na napájecích a signálových vedeních a v ostatních obvodech. Určené metody se mohou použít též na kombinace zařízení na ochranu před přepětím a filtrů EMC. Měřicí metoda pokrývá kmitočtový rozsah od 9 kHz do několika GHz v závislosti na zařízení a zkušebním obvodu. Norma popisuje postupy laboratorních zkoušek (typové zkoušky) a stejně tak tovární zkoušky
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz