Označení:

ČSNEN 55022-ed.3 (334290)

Datum vydání:

01.11.2011

Název:

Zařízení informační techniky - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření.

Katalogové číslo:

89357

Čárový kód:

8590963893570

Anotace normy:

Tato norma se požije pro zařízení informační techniky (technologie) (ITE). Jsou uvedené postupy pro měření úrovní nežádoucích signálů generovaných zařízeními ITE a dále jsou stanoveny meze v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 400 GHz jak pro zařízení třídy A, tak třídy B. Na kmitočtech, pro které nejsou uvedeny meze, se nemusí měření provádět. Účelem této normy je stanovení jednotných požadavků na úrovně vysokofrekvenčního rušení zařízení zde specifikovaných, stanovení mezních úrovní, popsání měřicích metod a standardizování provozních podmínek a interpretace výsledků
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz