Označení:

ČSNEN 55024-ed.2 (334289)

Datum vydání:

01.09.2011

Název:

Zařízení informační techniky - Charakteristiky odolnosti - Meze a metody měření.

Katalogové číslo:

88903

Čárový kód:

8590963889030

Anotace normy:

Tato norma stanovuje požadavky, zajišťující odpovídající úroveň vlastní odolnosti tak, aby zařízení ve svém okolním prostředí pracovalo způsobem, jak je mu určeno. Definují se požadavky na zkoušení odolnosti zařízení spadajícího do předmětu normy, co se týče rušení spojitého i tranzientního a vyzařovaného, včetně elek-trostatických výbojů (ESD)
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz