Označení:

ČSNEN 55025-ed.2 (334285)

Datum vydání:

01.02.2009

Název:

Vozidla, čluny a zážehové motory - Charakteristiky vysokofrekvenčního rušení - Meze a metody měření pro ochranu palubních přijímačů. (Norma přebírající anglický originál, vlastní text je součástí výtisku).

Katalogové číslo:

82866

Čárový kód:

8590963828664

Anotace normy:

Tato norma obsahuje meze a postupy pro měření vysokofrekvenčního rušení v kmitočtovém rozsahu od 150 kHz do 2 500 MHz. Norma se použije na jakékoliv elektrické/elektronické zařízení určené pro použití ve vozidlech. Meze jsou určeny k ochraně přijímačů instalovaných ve vozidlech proti rušení způsobenému kom-ponenty/moduly v tomto vozidle. Pro určení kompatibility součástí s mezemi pro vozidlo, musí být provedena úplná zkouška vozidla. Jsou chráněny tyto typy přijímačů například rozhlasové, televizní, pohyblivé pozemní, radiotelefony, amatérské, občanské, satelitní navigace (GPS apod.) a Bluetooth. Vozidlem pro účely této normy se rozumí stroj s vlastním pohonem. Vozidla zahrnují (ale nejsou omezena jen na ně) osobní auta, nákladní auta, kamiony, traktory a sněžná vozidla. Meze v této normě jsou doporučeny a mohou být upraveny dohodou mezi výrobcem vozidla a dodavatelem součástí.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz