Označení:

ČSNEN 55103-1-ed.2 (334292)

Datum vydání:

01.06.2010

Název:

Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků audio, video, audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení pro profesionální užití - Část 1: Vyzařování.

Katalogové číslo:

86091

Čárový kód:

8590963860916

Anotace normy:

Tato norma pro požadavky EMC na vyzařování platí pro profesionální audio, video a audiovizuální přístroje a řídicí přístroje zábavního osvětlení definované v 3.6, které jsou určeny k použití v prostředích popsaných v kapitole 4. To zahrnuje digitální přístroje definované v 3.5 a podsestavy, viz 6.3. Neberou se v úvahu poruchové stavy zdrojových nebo rušených přístrojů. Přístroje definované v 3.4, 3.5 a 3.6 lze provozovat s jakýmkoliv napájecím zdrojem. Cílem této normy je definovat meze a metody měření pro přístroje definované v rozsahu platnosti ve vztahu k trvalým a přechodným rušením, šířeným vedením a vyzařovaným. Tyto požadavky představují základní požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Tato norma neplatí pro: spotřebitelské přístroje, přístroje specificky navržené pro bezpečnostní systémy a přístroje určené k vyzařování elektromagnetické energie pro radiokomunikační účely
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz