Označení:

ČSNEN 560 (054241)

Datum vydání:

01.11.2005

Název:

Zařízení pro plamenové svařování - Hadicové přípojky používané u zařízení pro svařování, řezání a příbuzné procesy.

Katalogové číslo:

74447

Čárový kód:

8590963744476

Anotace normy:

Tato evropská norma je specifikací rozměrů a charakteristik jednotlivých částí hadicových přípojek pro svařování, řezání a příbuzné procesy, například pro redukční ventily podle EN ISO 2503 a hořáky. Tato evropská norma nezahrnuje konstrukční návrh částí hadicových nástavců vložených do hadic, které jsou specifikovány v EN 1256


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz