Označení:

ČSNEN 561 (054245)

Datum vydání:

01.10.2003

Název:

Zařízení pro plamenové svařování - Rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy.

Katalogové číslo:

68448

Čárový kód:

8590963684482

Anotace normy:

Norma ČSN EN 561 stanoví požadavky a typové zkoušky pro rychlospojky se samočinnými uzávěry plynů pro svařování, řezání a příbuzné procesy. V normě jsou uvedeny požadavky na konstrukční provedení a materiál jednotlivých částí rychlospojek. Dále jsou v normě obsaženy požadavky na funkci rychlospojek. V další kapitole jsou popsány jednotlivé typové zkoušky rychlospojek, včetně popisu zkušebních zařízení, zkušebních postupů a kritérií hodnocení. V závěrečné kapitole jsou uvedeny požadavky na značení rychlospojek.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz