Označení:

ČSNEN 60027-2 (330100)

Datum vydání:

01.04.2008

Název:

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika (Od 1.6.2011 dle V 3/09 částečně zrušena a nahrazena ČSN EN 80000-13 (01 1300) z 1.3.2009).

Katalogové číslo:

80601

Čárový kód:

8590963806013

Anotace normy:

Tato norma platí pro telekomunikace a elektroniku. Uvádí názvy a značky jednotek a veličin.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz