Označení:

ČSNEN 60027-2:2008/Z1 (330100)

Datum vydání:

01.03.2009

Název:

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 2: Telekomunikace a elektronika.

Katalogové číslo:

82916

Čárový kód:

8590963829166

Anotace normy:


Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz