Označení:

ČSNEN 60027-4 (330100)

Datum vydání:

01.07.2008

Název:

Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 4: Točivé elektrické stroje.

Katalogové číslo:

81279

Čárový kód:

8590963812793

Anotace normy:

Tato norma platí pro točivé elektrické stroje. Jsou v ní uvedeny názvy a značky pro veličiny a jednotky.
Náhled obsahu normy:

Datum aktualizace 18.04.2014

NORMSERVIS s.r.o. - Technická normalizace

NORMSERVIS s.r.o.

Hamry nad Sázavou 460

591 01 Žďár nad Sázavou

Email: info@normservis.cz